Välkommen till Lillesjö Industriförening

Vårt mål är att främja medlemmarnas förutsättningar för att bedriva en lönsam verksamhet.

Skapa ett attraktivt industriområde för att möjliggöra nyetableringar av företag, servicefunktioner samt nyrekrytering av personal.

Medlemsföretag

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Ut elit tellus, luctus nec ullamcorper mattis, pulvinar dapibus leo.

Brancher

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Ut elit tellus, luctus nec ullamcorper mattis, pulvinar dapibus leo.

Mer om Lillesjö

Partners