Om oss

Vision, mål och syfte

Främja medlemmarnas förutsättningar för att bedriva en lönsam verksamhet

Skapa ett attraktivt industriområde för att möjliggöra nyetableringar av företag, servicefunktioner samt nyrekrytering av personal.

Detta skall åstadkommas genom att:

  • Möjliggöra för den anställde att åka kollektivt till arbetsplatsen
  • Höja statusen på våra omgivningar. Planteringar och natur.
  • Bygga färdigt cykelväg hela vägen upp till området
  • Skyltstandard för området samt uppdatering hänvisningstavlan – Utfört!
  • Med ny väg knyta ihop Lillesjös och Kurödsindustriområde
  • Förbättra väganslutningen till väg 172 – Utfört!