Om oss

Vision, mål och syfte

Främja medlemmarnas förutsättningar för att bedriva en lönsam verksamhet

Skapa ett attraktivt industriområde för att möjliggöra nyetableringar av företag, servicefunktioner samt nyrekrytering av personal.

Detta skall åstakommas genom att:

  • Möjliggöra för den anställde att åka kollektivt till arbetsplatsen
  • Höja statusen på våra omgivningar. Planteringar och natur.
  • Bygga färdigt cykelväg hela vägen upp till området
  • Bygga upp en snygg skyltstandard för området samt uppdatera hänvisningstavlan
  • Med ny väg knyta ihop Lillesjös och Kurödsindustriområde
  • Förbättra väganslutningen till väg 172