Du visar för närvarande Stefan Stenhuggeri

Stefan Stenhuggeri

Uddevallas Stenkonstnär

Paulos Esber är verksam i Uddevalla och är efterlängtad land och rike runt…

Paulos Aiman Esber startade Stefan Stenhuggeri AB, 2018. Idag driver han sitt företag med bas i Uddevalla och är efterlängtad över hela Sverige med sin kunskap och yrkesskicklighet. Paulos har lång erfarenhet som stenhuggare, eller bildhuggare som han hellre kallar sig. Han utbildade sig i Aten och kom till Sverige på grund av
kriget i hans hemland Syrien. Efter några år här startade han företaget Stefan Stenhuggeri och i dag har han
fullt upp med att bevara vårt kulturhistoriska arv.


Bransch:
Stenentreprenör

Hemsida:
https://stefanstenhuggeri.se

Kontaktperson (med e-post länk):
Anwar Shammas

Telefon:
072-877 32 98

Adress:
Brunnemyrsvägen 13