Du visar för närvarande Trece Fastighets AB

Trece Fastighets AB

Vi sysslar med fastighetsförvaltning på uppdrag, annan fastighetsverksamhet samt vägtransport och godstrafik.


Bransch:
Fastighetsverksamhet, vägtransport, godstrafik

Kontaktperson (med e-post länk):
Roland Carlsson

Telefon:
Roland: 0707-429988 Växel: 0303-655 20

Adress:
Brunnemyrsvägen 9