Välkommen till Lillesjö Industriförening

Det skall var trevligt att göra affärer i Lillesjö, såväl internt som externt.
Vårt arbete fortgår med att göra Lillesjö till ett attraktivt intustiområde, föra att möjligöra
nyetableringar av företag, servicefunktioner samt nyrekrytering av personal.

Medlemsföretag

Här presenterar vi våra företag som är med i föreningen.

Brancher

Inom dessa brancher finns våra medlemmar.

Mer om Lillesjö

Vår styrelse
Läs mer här
Läs mer
Industritavla Lillesjö Industriförening
De som önskar bli medlemmar eller enbart teckna sig för industritavlans företagsregister är välkomna...
Läs mer
Info om fiber på Lillesjö
Önskemål om fiber kontakta Fastighetsägaren alt Uddevalla Energi, Jack Kristoffersson 0706-03 38 45
Läs mer

Våra Partners - En extra bra affär!