Vision, mål och syfte

Främja medlemmarnas förutsättningar för att bedriva en lönsam verksamhet

Skapa ett attraktivt industriområde för att möjliggöra nyetableringar av företag, servicefunktioner samt nyrekrytering av personal.

Detta skall åstadkommas genom att:

  • Höja statusen på våra omgivningar. Planteringar och natur – Ständigt pågående.
  • Bygga färdigt cykelväg hela vägen upp till området – Utfört.
  • Skyltstandard för området samt uppdatering hänvisningstavlan – Utfört.
  • Fortsatt påverkan på vår kommunledning för att knyta ihop Lillesjös och Kuröds industriområde.
  • Förbättra väganslutningen till väg 172 – Utfört.
  • Kontakt med kommunen gällande förbättrad säkerhet i området.
  • Skapande av nya partneravtal för föreningen.
  • Genom att våra medlemmar ger oss tips om vad vi ska jobba med.