Vision, mål och syfte

Främja medlemmarnas förutsättningar för att bedriva en lönsam verksamhet.

Skapa ett attraktivt industriområde för att möjliggöra nyetableringar av företag, servicefunktioner samt nyrekrytering av personal.

Nedan följer några exempel som föreningen engagerat sig i:

  • Höja statusen på våra omgivningar. Planteringar och natur – Ständigt pågående.
  • Byggt färdigt intern cykelväg hela vägen upp till området.
  • Skyltstandard för området samt uppdatering hänvisningstavlan.
  • Fortsatt påverkan på vår kommunledning för att knyta ihop Lillesjö och Kuröds industriområde.
  • Kontakt med kommunen gällande förbättrad säkerhet i området.
  • Skapande av nya partneravtal för föreningen.
  • Genom att våra medlemmar dess kunder och leverantörer ger oss tips om vad vi ska jobba med.