Styrelse

Ordf. Ulf Lang, UPI AB (Uddevalla Precisionsindustri AB)
Bengt Lindqvist, UPC AB (Uddevalla Polymercentrum AB)
(2020-05 -2022 till årsstämmodag)
Hans Kvist, Boxhults Bilservice AB – Autoexperten
(2020-05 -2022 till årsstämmodag)
Christer Borg, Antlia Förvaltning AB
(2019-05 — 2021 till årsstämmodag)
Lars Ärlsjö, Uddevalla Energi AB, Lillesjöverken
(2019-05 — 2021 till årsstämmodag)