Bäst skötta tomt

Tävlingen: Bäst skötta tomt

Alla företag på Lillesjö deltar automatiskt i tävlingen ”Bäst skötta tomt”.

Bedömninngsgrunder:

  • – Välklippta gräsmattor
  • – Välskötta buskar och träd
  • – Rena markytor utan skräp
  • – Rena och välhållna skyltar
  • – Rensning av sly på naturmark
  • – Välskötta planteringar