En bra skött tomt bidrar till helhetsintrycket på Lillesjö.

Alla företag på Lillesjö är lika viktiga.

Hopps du kan vara med oss och tänka på följande:

  • – Välklippta gräsmattor
  • – Välskötta buskar och träd
  • – Rena markytor utan skräp
  • – Rena och välhållna skyltar
  • – Rensning av sly på naturmark
  • – Välskötta planteringar

Vår förening fortsätter dialogen med Uddevalla kommun för att få hjälp att hålla övriga ytor snygga och representativa.